SCOP: Conştientizarea rolului reprezentat de MAREA UNIRE în dezvoltarea României moderne.
OBIECTIVE:

1. Reactualizarea memoriei colective privind locurile, evenimentele, personalităţile MARII UNIRI;
2. Cultivarea valorilor cetăţeniei active;
3. Revitalizarea sentimentului patriotic şi a identităţii naţionale în rândul elevilor;

PERIOADA: 1 octombrie 2017-20 decembrie 2018;
GRUP ŢINTĂ: elevii, personalul didactic şi didactic auxiliar, părinţii din Municipiul Bucureşti;
PROMOTOR: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti;
PARTENERI:

Primăriile sectoarelor 1-6
Biblioteca Naţională a României
Fundaţia PRAIS
CIADO
Muzeul Naţional de Istorie a României
Muzeul Naţional Cotroceni
Muzeul Naţional de Artă Contemporană
PARTENERI MEDIA:
Societatea Română de Radiodifuziune
Tribuna Învăţământului
Revista Economistul